Transport

00:59 0 Comments A+ a-

Istotnym przesłaniem logistyki jest umieszczenie trafnych produktów, dóbr oraz usług, w dobrym miejscu, czasie oraz wymogach, przyczyniając się do maksymalnej opłacalności firmy. Logistyka ma na celu ukontentowanie popytu na bardzo dobre warunki usług, kosztu i jakości. Zajmuje się zarządzaniem potrzebnymi specyfikami do dokonania tego celu, takimi jak powierzchnie, transport, informatyka. Mobilizuje zarówno dobre zasoby ludzkie jak i finansowe - więcej na transport spedycja. Zabezpieczenie jakości usług, to znaczy zgodność z wymaganiami klienta, dają firmie przewagę nad konkurencją. Prowadzenie tego o niskich wydatkach zezwala polepszyć zyski firmy. Osiągnięcie tego, gwarantując bezpieczeństwo, zezwala firmie uniknąć kar, ale także zadbać o środowisko oczywiste. Te parametry pozwalają na wyjaśnienie strategicznego charakteru funkcji logistycznej w firmie. W dzisiejszych czasach kierownicy logistyki są członkami komitetów kierowniczych w przedsiębiorstwach oraz dają sprawozdania akcjonistom. Zadania logistyków są różne: operacyjne, taktyczne i strategiczne.